Dziurawa Decha

Reklamacje i zwroty

 1. Przy opcji zakupu na zamówienie proszę mieć na uwadze fakt, że każda sklejka różni się od siebie, ma inne ułożenie słojów, inne odcienie i nadruk może wyglądać inaczej niż na zdjęciu umieszczonym na stronie sklepu.
 2. Nie jesteśmy również w stanie zagwarantować idealnego odwzorowania kolorów zdjęć na stronie sklepu dziurawadecha.pl i mogą się znacznie różnić od rzeczywistych – wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu  komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.
 3. W przypadku zakupu produktów, które są na stanie magazynowym istnieje możliwość ich zwrotu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 4. W przypadku, gdy produkty oferowane w sklepie są na indywidualne zamówienie Użytkownika, Galeria Sosnowa Andrzej Flak odpowiada za wady fizyczne lub prawne oferowanych Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 5. Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta e-mailem na adres kontakt@dziurawadecha.pl oraz drogą pocztową, listem poleconym poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, daty oraz okoliczności jej powstania na adres siedziby firmy to jest Galeria Sosnowa, ul. Starzyńskiego 5,05-075 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja dziurawadecha.pl”
 7. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
 8. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
  b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.